Документи

Институт


Правилници


Процедуре


Документа за јавни увид

Од 15. 07.2020. до 14.08.2020. на јавни увид су доступни следећи документи:

Избор у звање научни сарадник:

Оригинал докумената је доступан на увид свим заинтересованим лицима, почев од 15.07.2020. и наредних 30 дана за документа кандидата за научна звања, а 15 дана ѕа истраживачка звања. Увид је могуће извршити у просторијама Института, у редовно радно време..