1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 8
"Наука је сама по себи шарена лажа уколико јој није крајњи циљ да користи човечанству"
Science is but a perversion of itself unless it has as its ultimate goal the betterment of humanity.
Никола Тесла