Контакт

Истраживачко-развојни институт РТ-РК

Адреса: Народног фронта 23а, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 4801 100
Телефaкс: 021 4801 116
Е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Istraživačko-razvojni institut RT-RK

Adresa: Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 4801 100
Telefaks: 021 4801 116
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research and Development Institute RT-RK

Address: Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, Serbia
Phone: +381 21 4801 100
Fax: +381 21 4801 116
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.