Састав Научног већа

Према Статуту Института и Акту о именовању, Научно веће Института РТ-РК чине:

Профeсор емеритус др Владимир Ковачевић – почасни председник Већа

  1. др Алекса Зејак, научни саветник - председник Већа
  2. др Бранислав Тодоровић, научни саветник – заменик председника Већа
  3. др Александар Берић, научни саветник
  4. др Мирослав Лутовац, научни саветник
  5. др Игор Дотлић, научни сарадник
  6. др Велибор Илић, научни сарадник
  7. др Ненад Четић, научни сарадник

Проширено Научно веће у подељеном радном односу чине:

Секретар Научног већa: Софија Нецин, дипл. правник