Састав Научног већа

Према Закону о науци научно веће (новим изменама од 2010. године) мора имати најмање 7 (седам) чланова у пуном радном односу и научном звању. Према Статуту Института и Акту о именовању научно веће Института РТ-РК чине:

  1. профeсор емеритус др Владимир Ковачевић - председник НВ
  2. научни саветник др Алекса Зејак - заменик председника НВ
  3. научни сарадник др Боро Рељић
  4. научни саветник др Бранислав Тодоровић
  5. научни сарадник др Гордана Великић
  6. научни сарадник др Светислав Марић
  7. научни сарадник др Срђан Будишин
  8. научни сарадник др Зоран Голубичић
  9. научни сарадник др Игор Дотлић

За конкретне задатке научно веће може формирати радна тела у којим могу бити ангажовани и сарадници са научним звањима који нису у пуном радном односу у Институту.