Национални пројекти

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете и науке Републике Србије из програма технолошког развоја и интегралних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2014. година

 • ТР32014, Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима
 • ТР32029, Развој методологије за естимацију видео квалитета у мултимедијалним системима
 • ТР32030, Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система
 • ТР32031, Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима
 • ТР32034, Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције
 • ТР32041, Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући
 • ТР36029, Аутономне сензорске мреже са дистрибуираним управљањем
 • ИИИ44009, Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама

Пројекти финансирани од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине према јавном позиву за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине за пројектни циклус од 2011-2014:

 • 114-451-2433/2011-01, Фреквентна анализа дисања пацијената оболелих од карцинома бронха
 • 114-451-2434/2011-03, Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете и науке Републике Србије по Програму иновационе делатности за 2013. годину:

 • ИП Тип 1/86, САТ>ИП Сервер - Развој и увођење у серијску производњу уређаја РК-3040-00
 • ИП Тип 1/87, Преносни систем за тестирање пријемника дигиталног ТВ сигнала
 • ИП Тип 1/88, Проширење функционалности дигиталног телевизијског пријемника у складу са ХббТВ стандардом
 • ИП Тип 1/90, Подршка више-екранског окружења у потрошачкој електроници
 • ИП Тип 2/89, Систем за удаљени надзор, конфигурацију и дијагностификовање рада великог броја уређаја

У претходном периоду истраживачи РТ-РК института су били ангажовани на следећим националним научноистраживачким пројектима из области техничко-технолошких наука:

Редни број
Ознака
Наслов
Период истраживања
Програм финансирања
ИП ТИП 1/179 Нови приступ даљинској контроли ТВ пријемника са равним екранима 2012-2013 Иновациона делатност
ИП ТИП 1/180 Интеграција ТВ уређаја у мултимедијални облак 2012-2013 Иновациона делатност
3 ИП ТИП 1/193 Систем за безручну комуникацију у окружењу са великим аудио сметњама 2012-2013 Иновациона делатност
ИП ТИП 1/194 Опрема за ЕМЦ анализу система са уграђеним електронским компонентама 2012-2013 Иновациона делатност
ИП ТИП 1/202 Управљање флуоресцентном расветом помоћу сензора за детекцију покрета 2012-2013 Иновациона делатност
6 ИП ТИП 1/56 Наменски фајл систем пројектован за велики проток података у реалном времену 2010 Иновациона делатност
7 ИП ТИП 1/59 Систем за полуаутоматско тестирање мултимедијалних уређаја 2010 Иновациона делатност
8 ИП ТИП 1/60 Систем за контролу и надзор електроенергетских система коришћењем ад-хок бежичних мрежа 2010 Иновациона делатност
9 ИП ТИП 1/61 Систем за обраду говорног сигнала за мобилне терминале 2010 Иновациона делатност
10 ТР 11005 Развој архитектуре дигиталног ТВ пријемника са оптималним улазним степеном 2008-2011 Технолошки развој
11 ТР 12004 Дистрибуирана обрада алгоритама за вођење дистрибутивне мреже на кластеру сервера у интернету 2008-2011 Технолошки развој
12 ОН 161003 Паралелни процеси векторске оптимизације у обради аудио/видео сигнала 2008-2011 Основне науке
13 ТР 006136 Развој елемената телекомуникационе мреже нове генерације 2005-2007 Технолошки развој
9 251004 Интегрални систем дистрибуираног управљања гасоводним системом – систем ГАУС 2005 Енергетска ефикасност
10 ТР 104 Развој елемената приступне мреже за комутационе системе са интеграцијом класичне и интернет телефоније 2002-2004 Технолошки развој
11 ТР 074 Развој естиматора стања процеса у реалном времену 2002-2004 Технолошки развој
12 ТР 043 Интегрални систем дистрибуираног управљања производним процесима у индустрији и комуналним системима -Генерализовани Аквизиционо Управљачки систем - ГАУС 2002-2003 Енергетска ефикасност
13   Телекомуникациони системи и мреже засновани на рачунарској техници 1995-1997 Министарство за науку и технологију

Пројекти РТ-РК и ФТН Нови Сад

 1. Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама ИИИ 044009 ФТН (презентација М.Темеринац)
 2. Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима ТР 032014 (презентација Н.Теслић)
 3. Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима ТР 032031 ФТН (презентација Н.Башичевич, М.Поповић)
 4. Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције ТР 032034 ФТН (презентација Д.Кукољ)
 5. Аутономне сензорске мреже са дистрибуираним управљањем ТР 036029 РТ-РК (презентација Д.Самарџија)
 6. Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући ТР 032041 РТ-РК (презентација Б.Мразовац, М.Бјелица, И.Папп, И.Дотлић)
 7. Развој методологије за естимацију видео квалитета у мултимедијалним системима ТР 032029 РТ-РК (презентација М.Покрић, Ј.Ковачевић)
 8. Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система ТР 032042 РТ-РК (презентација Б.Тодоровић, И.каштелан, Д.Сатарић)

Презентација пројеката