Актуелни пројекти

 1. BENEFIT, Boosting the telecommunication engineer profile to meet modern society and industry needs, 2017-, ERASMUS+

Завршени пројекти

Национални пројекти

Бр. Ознака Наслов Период Програм финансирања
1 ИИИ44009_6 Развој модела за трансфер знања и заштиту интелектуалне својине 2011-2014 Технолошки развој
2 ИИИ44009_2 Паралелно и дистрибуирано програмирање система са више процесора 2011-2014 Технолошки развој
3 ИИИ44009_1 Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама 2011-2014 Технолошки развој
4 ТР36029 Аутономне сензорске мреже са дистрибуираним управљањем 2011-2019 Технолошки развој
5 ТР32041 Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући 2011-2019 Технолошки развој
6 ТР32034 Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције 2011-2019 Технолошки развој
7 ТР32031 Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима 2011-2018 Технолошки развој
8 ТР32030 Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система 2011-2019 Технолошки развој
9 ТР32029 Развој методологије за естимацију видео квалитета у мултимедијалним системима 2011-2019 Технолошки развој
10 ТР32014 Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима 2011-2019 Технолошки развој
11 114-451-2434/2011-03 Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције 2011-2014 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
12 114-451-2433/2011-01 Фреквентна анализа дисања пацијената оболелих од карцинома бронха 2011-2014 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
13 ИП Тип 2/89 Систем за удаљени надзор, конфигурацију и дијагностификовање рада великог броја уређаја 2014-2015 Иновациона делатност
14 ИП Тип 1/90 Подршка више-екранског окружења у потрошачкој електроници 2014-2015 Иновациона делатност
15 ИП Тип 1/88 Проширење функционалности дигиталног телевизијског пријемника у складу са ХббТВ стандардом 2014-2015 Иновациона делатност
16 ИП Тип 1/87 Преносни систем за тестирање пријемника дигиталног ТВ сигнала 2014-2015 Иновациона делатност
17 ИП Тип 1/86 САТ>ИП Сервер - Развој и увођење у серијску производњу уређаја РК-3040-00 2014-2015 Иновациона делатност
18 ИП Тип 1/179 Нови приступ даљинској контроли ТВ пријемника са равним екранима 2012-2013 Иновациона делатност
19 ИП Тип 1/180 Интеграција ТВ уређаја у мултимедијални облак 2012-2013 Иновациона делатност
20 ИП Тип 1/193 Систем за безручну комуникацију у окружењу са великим аудио сметњама 2012-2013 Иновациона делатност
21 ИП Тип 1/194 Опрема за ЕМЦ анализу система са уграђеним електронским компонентама 2012-2013 Иновациона делатност
22 ИП Тип 1/202 Управљање флуоресцентном расветом помоћу сензора за детекцију покрета 2012-2013 Иновациона делатност
23 ИП Тип 1/56 Наменски фајл систем пројектован за велики проток података у реалном времену 2010 Иновациона делатност
24 ИП Тип 1/59 Систем за полуаутоматско тестирање мултимедијалних уређаја 2010 Иновациона делатност
25 ИП Тип 1/60 Систем за контролу и надзор електроенергетских система коришћењем ад-хок бежичних мрежа 2010 Иновациона делатност
26 ИП Тип 1/61 Систем за обраду говорног сигнала за мобилне терминале 2010 Иновациона делатност
27 ТР 11005 Развој архитектуре дигиталног ТВ пријемника са оптималним улазним степеном 2008-2011 Технолошки развој
28 ТР 12004 Дистрибуирана обрада алгоритама за вођење дистрибутивне мреже на кластеру сервера у интернету 2008-2011 Технолошки развој
29 ОН 161003 Паралелни процеси векторске оптимизације у обради аудио/видео сигнала 2008-2011 Основне науке
30 ТР 006136 Развој елемената телекомуникационе мреже нове генерације 2005-2007 Технолошки развој
31 251004 Интегрални систем дистрибуираног управљања гасоводним системом – систем ГАУС 2005 Енергетска ефикасност
32 ТР 104 Развој елемената приступне мреже за комутационе системе са интеграцијом класичне и интернет телефоније 2002-2004 Технолошки развој
33 ТР 074 Развој естиматора стања процеса у реалном времену 2002-2004 Технолошки развој
34 ТР 043 Интегрални систем дистрибуираног управљања производним процесима у индустрији и комуналним системима -Генерализовани Аквизиционо Управљачки систем - ГАУС 2002-2003 Енергетска ефикасност
35 - Телекомуникациони системи и мреже засновани на рачунарској техници 1995-1997 Министарство за науку и технологију

Међународни пројекти

Бр. Ознака Наслов Период Програм финансирања
1 E!5062 VesTa; Grabber-Generator, Automatic Testing System - Eureka
2 E!5825 SkyBox; Hands-free audio and video communication with TV compatible device - Eureka
3 E!6759 ESHOME; Ecosystem for Smart Homes - Eureka
4 E2LP Embedded Computer Engineering Learning Platform 2012-2015 FP7-ICT
5 START SoPI Feasibility Study on Implementing a Pan-European Social Platform to Support Lifelong Learning and Employability 2016 EUSDR Priority Areas
6 STARR Decision Support and Self-Management System for Stroke Survivors 2016-2019 Horizon 2020
7 BONSEYES Artificial Intelligence Market Place 2016-2020 Horizon 2020

Пројекти са ФТН Нови Сад

 1. Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама ИИИ 044009 ФТН (презентација М.Темеринац)
 2. Развој методологије тестирања софтвера у мултимедијалним системима ТР 032014 (презентација Н.Теслић)
 3. Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима ТР 032031 ФТН (презентација Н.Башичевич, М.Поповић)
 4. Развој програмске подршке за сажимање података заснован на методама рачунарске интелигенције ТР 032034 ФТН (презентација Д.Кукољ)
 5. Аутономне сензорске мреже са дистрибуираним управљањем ТР 036029 РТ-РК (презентација Д.Самарџија)
 6. Развој интерактивних сервиса за уређаје у кући ТР 032041 РТ-РК (презентација Б.Мразовац, М.Бјелица, И.Папп, И.Дотлић)
 7. Развој методологије за естимацију видео квалитета у мултимедијалним системима ТР 032029 РТ-РК (презентација М.Покрић, Ј.Ковачевић)
 8. Развој платформе за едукацију у области уграђених електронских система ТР32030 РТ-РК (презентација Б.Тодоровић, И.каштелан, Д.Сатарић)

Подржани међународни пројекти ФТН Нови Сад

 1. CIRENE, Cross-border ICT research network, 2012-2013, IPA
 2. DRIVE, Modernizing Laboratories for Innovative Technologies, 2017-2019, INTERREG IPA CBC Croatia-Serbia